mail      for staff      

NASZA OFERTA

OUR SERVICES

We take advantage of our services and cooperation in the field:

PROJECTS RESEARCH
CONFERENCES TRAINING

 

COMMERCIAL OFFER

Our oun production:
  • special adhesives,
  • chemical substances,
  • insoles for shoes,
  • color patterns
Auxiliaries:
  • for tannery,
  • textile and household chemicals by following companies "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
Our Shop:
  • "Ciżemka"

 

Show more

NEWSLETTER

Newsletter Technology and Quality Products

Number 1-2 from 2012

 

 

 

 

 

 

Read now


Konferencje

Jedną z wielu naszych misji jako jednostki naukowej jest promowanie polskiej nauki, naszych osiągnięć, wyników.

Konferencja jest jedną z możliwości realizacji tego działania.

W czasie konferencji i dyskusji tworzy się brainstorming umożliwiający żywe funkcjonowanie nauki, która wymaga ciągłego rozwoju, odkrywania, badania i działania.

Dodatkowo w obecnych czasach nauka tworzy silny synergizm z biznesem. Można by powiedzieć, że obie te rzeczywistości się przenikają i uzupełniają. 

Zapraszamy więc ludzi świata nauki i biznesu do wspólnego tworzenia przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczenia, jaką daje konferencja.

 

 

Gallery