poczta      dla pracowników      

NASZA OFERTA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


O czasopiśmie

                                                                                                

 

TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW,

ROCZNIK ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

ISSN 2299-7989

(dawniej: Barwniki i Środki Pomocnicze, ISSN 0867-7824)

 

 

Technologia i Jakość Wyrobów jest czasopismem o charakterze naukowo – technicznym. Poprzednie jego tytuły - „Biuletyn Informacyjny: Barwniki i Środki Pomocnicze” (1973-1991) oraz „Barwniki, Środki Pomocnicze” (1992-2011), wydawane były do roku 2011 przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu. Po reorganizacji struktury jednostki zgierskiej, jego kontynuację stanowi czasopismo „Technologia

i Jakość Wyrobów”, którego wydawcą jest Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

W ostatnich latach, dzięki staraniom jego redaktorów zwiększyło liczbę punktów według klasyfikacji MNiSW z dwóch (w latach 2013-2014) do 5 w roku 2015. Ponadto jest ono indeksowane w ogólnopolskiej bazie BAZ – TECH oraz Chemical Abstracts.

Na jego łamach prezentowane są prace naukowo – badawcze zawierające oryginalne wyniki badań oraz artykuły przeglądowe z szerokiego zakresu zagadnień, stowarzyszonych z działalnością Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego.

Materiały do artykułów naukowych mogą dotyczyć takich obszarów wiedzy[1], jak:

 1. obszar nauk ścisłych (dziedziny: nauk fizycznych, chemicznych), 
 2. obszar nauk przyrodniczych (dziedzina nauk biologicznych, w tym dyscypliny: biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska),
 3. obszar nauk technicznych (dziedzina nauk technicznych, w tym dyscypliny: biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, włókiennictwo);
 4. wybrane zagadnienia z obszaru nauk medycznych o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (dziedziny: nauk medycznych, nauk o zdrowiu).

Czasopismo Technologia i Jakość Wyrobów ma ogólnopolski zasięg i rekomendowane jest nie tylko dla pracowników naukowych, ale również dla przedsiębiorców, działających w branżach spokrewnionych tematycznie z obszarami nauki prezentowanymi na naszych łamach.

Mamy nadzieję, że tak szeroki zakres tematyczny oraz ukierunkowanie na zagadnienia interdyscyplinarne, pozwoli na zapewnienie Czytelnikom najbardziej aktualnego stanu wiedzy w obszarach ważnych z ich punktu widzenia, zaś ich Autorom stworzy swoistą platformę wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych.

 

Zespół redakcyjny

 

[1] Wykaz opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.2011.179.1065).

 

FORMULARZE

Galeria