poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

 

Dane Teleadresowe

Dyrektor

prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk (+48) 42 25 36 107 a.adamczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Dyrektora

ds. finansowych

dr Małgorzata Jabłońska (+48) 42 25 36 109 m.jablonska@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki

i Wsparcia

dr inż. Katarzyna Ławińska (+48) 42 25 36 102 k.lawinska@ips.lodz.pl
    mobile: 508 108 043    
Pełnomocnik Dyrektora ds. Umiędzynarodowienia dr Robert Gajewski (+48) 12 25 54 238 rgajewski@ips.krakow.pl
       
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami mgr Aneta Bednarska (+48) 12 25 54 243 abendarska@ips.krakow.pl
       
Główny Księgowy Kierownik Działu Finansowo - Księgowego mgr Anna Jarzębska - Cieśla (+48) 42 25 36 104 a.ciesla@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 303  

Sekretariat - Łódź
  mgr Zuzanna Troczyńska (+48) 42 25 36 108 sekretariat@ips.lodz.pl

Sekretariat - Kraków
  mgr Elżbieta Honza (+48) 12 26 63 511           oddzial@ips.krakow.pl

Zakład Technologii Garbarskich i Inżynierii Materiałowej NTG
Kierownik NTG dr inż. Zbigniew Olejniczak (+48) 42 25 36 122 z.olejniczak@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 542    
  dr inż. Katarzyna Ławińska (+48) 42 25 36 102 k.lawinska@ips.lodz.pl
    mobile: 508 108 043  
Redaktor Naczelna Czasopisma Technologia i  Jakość Wyrobów dr Wioleta Serweta (+48) 42 25 36 119 w.serweta@ips.lodz.pl
  inż. Łucja Wyrębska (+48) 42 25 54 181 l.wyrebska@ips.lodz.pl
  Halina Stawska (+48) 42 25 54 181  
  mgr inż. Beata Szałek (+48) 42 25 36 119 b.szalek@ips.lodz.pl
  mgr inż. Dominika Ogrodowczyk (+48) 42 25 36 127 d.ogrodowczyk@ips.lodz.pl
  dr Monika Skwarek (+48) 42 25 36 127 m.skwarek@ips.lodz.pl
  mgr inż. Tomasz Wężyk (+48) 42 25 36 122 t.wezyk@ips.lodz.pl

Zakład Obuwia NO
Kierownik dr Piotr Olszewski (+48) 12 25 54 214 polszewski@ips.krakow.pl
  dr Robert Gajewski (+48) 12 25 54 232 rgajewski@ips.krakow.pl
  mgr inż. Joanna Alvarez (+48) 12 25 54 205 jalvarez@ips.krakow.pl
  mgr inż. Małgorzata Starzec (+48) 12 25 54 224 mstarzec@ips.krakow.pl
  mgr Michalina Falkiewicz - Dulik (+48) 12 25 54 227 mfalkiewicz@ips.krakow.pl
  inż. Zdzisław Parocki (+48) 12 25 54 206 zparocki@ips.krakow.pl
  mgr inż.  Sylwia Klecha (+48) 12 25 54 224 sklecha@ips.krakow.pl
  mgr Magdalena Panek (+48) 12 25 54 205 mpanek@ips.krakow.pl

 

dr inż. Beata Grabowska - Polanowska (+48) 12 25 54 208 bgrabowska@ips.krakow.pl
  inż. Bartłomiej Milewski (+48) 12 25 54 208 bmilewski@ips.krakow.pl

Laboratorium Garbarstwa LG
Kierownik LG Sekretarz Naukowy dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 wionczyk@ips.lodz.pl
    (+48) 42 25 36 132  
    mobile:  517 056 343   lab_garbarstwa@ips.lodz.pl
Z-ca Kierownika LG Kierownik Techniczny LG mgr Katarzyna Pietrzak (+48) 42 25 36 133/138 k.pietrzak@ips.lodz.pl
osoba do kontaktu   mobile: 508 688 170  
       
Kierownik ds. Jakości mgr Monika Woźniak (+48) 42 25 36 134 m.wozniak@ips.lodz.pl
  mgr Lucyna Korowajczyk (+48) 42 25 36 137  
  Małgorzata Kozera (+48) 42 25 36 137  
  mgr inż. Justyna Wójcik (+48) 42 25 36 138 j.wojcik@ips.lodz.pl
  mgr inż. Dominik Woźnicki (+48) 42 25 36 138  

Laboratorium Obuwia LO
Kierownik LO dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 wionczyk@ips.lodz.pl
    (+48) 42 25 36 132  
    mobile:  517 056 343 lab_obuwia@ips.lodz.pl
       
Z-ca Kierownika  LO osoba do kontaktu mgr inż. Sebastian Decka (+48) 42 25 36 136  s.decka@ips.lodz.pl
    mobile:517 056 373  
Kierownik ds. Jakości mgr Monika Woźniak   mgr Monika Woźniak (+48) 42 25 36 134 m.wozniak@ips.lodz.pl
       

Kierownik Techniczny

Arkadiusz Szmytke (+48) 42 25 36 136 lab_obuwia@ips.lodz.pl
  mgr inż. Elżbieta Wojciechowska (+48) 42 25 36 134 lab_obuwia@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska LBPPiŚ
Kierownik LBPPiŚ dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 wionczyk@ips.lodz.pl
       

Z-ca Kierownika 

osoba do kontaktu

mgr inż. Joanna Rutowicz (+48) 42 25 36 146  j.rutowicz@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 435  
Z-ca Kierownika mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel (+48) 42 25 36 121

m.rydel@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 438  

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ
Z-ca Kierownika/Kierownik Techniczny LBŚ mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel (+48) 42 25 36 121 srodowisko@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 438  
Kierownik Jakości inż. Jolanta Jagiełło    
Z-ca Kierownika Jakości mgr inż. Małgorzata Krępska    
  mgr Katarzyna Sieczyńska    
  mgr Natalia Strzelecka (+48) 42 25 36 146 n.strzelecka@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB

Z-ca Kierownika/Kierownik Techniczny LBB 

mgr inż. Joanna Rutowicz (+48) 42 25 36 146 barwometria@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 435  
  dr Krzysztof Krysiak (+48) 42 25 36 146  

Ośrodek Certyfikacji DOC 
Kierownik DOC mgr inż. Agnieszka Pietrzak (+48) 42 25 36 128  

a.pietrzak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOC mgr inż. Henryka Mikulska (+48) 42 25 36 129 iso@ips.lodz.pl
      h.mikulska@ips.lodz.pl
  mgr inż. Weronika Konka-Kozioł (+48) 42 25 36 129 w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Centrum Podologii i Ergonomii NCP
  mgr Małgorzata Janocha (+48) 12 25 54 248 mjanocha@ips.krakow.pl
  mgr inż. Joanna Kwiecień (+48) 12 25 42 244 jkwiecien@ips.krakow.pl

Centrum Szkoleń NCS
  mgr inż. Małgorzata Starzec (+48) 12 25 54 224 mstarzec@ips.krakow.pl
    mobile: 519 162 217  

Centrum Ekspertyz NCE
  mgr Magdalena Panek (+48) 12 25 54 206 mpanek@ips.krakow.pl

Dział Komercjalizacji i Marketingu FKM
Kierownik FKM mgr inż. Izabella Jaruga (+48) 42 25 36 105 i.jaruga@ips.lodz.pl
Specjalista ds. Projektów

i Komercjalizacji
mgr Andrzej Rostocki (+48) 42 25 36 105 a.rostocki@ips.lodz.pl
Specjalista ds. Marketingu i Promocji mgr Kamila Paszyn (+48) 42 25 36 105 k.paszyn@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 332  

Dział Finansowo - Księgowy FK
Z-ca Głównego Księgowego Maria Ratajczak (+48) 42 25 36 110 ips@mazurek.man.lodz.pl

m.ratajczak@ips.lodz.pl
Samodzielna Księgowa Krystyna Olczak (+48) 42 25 36 110 k.olczak@ips.lodz.pl
Samodzielna Księgowa Jolanta Sadowska (+48) 42 25 36 110 j.sadowska@ips.lodz.pl
Specjalista ds. Finansowych mgr Rafał Dębicki (+48) 42 25 36 110 r.debicki@ips.lodz.pl

Dział Organizacyjno - Administracyjny FOA
Kierownik FOA Małgorzata Bozińska (+48) 42 25 36 112 m.bozinska@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 536 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Z-ca Kierownika FOA mgr inż. Sławomir Wojciechowski (+48) 42 25 36 113 s.wojciechowski@ips.lodz.pl
    mobile: 602 331 343 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Specjalista ds. Zamówień Publicznych mgr Agnieszka Nowicka (+48) 42 25 36 112 a.nowicka@ips.lodz.pl
       
Starszy konsterwator Andrzej Podlasiak (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Dział Kadr i Płac FKP
Kierownik FKP mgr Krystyna Kędzierska (+48) 42 25 36 103 k.kedzierska@ips.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych
  mgr Agnieszka Nowicka (+48) 42 25 36 112 ido@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych DDO
Stanowisko ds. BHP i P. Poż. DBP
  mgr Wiesław Włodarczyk (+48) 42 25 36 140 sekretariat@ips.lodz.pl

Dział Zarządzania Nieruchomością
  mgr Aneta Bednarska   (+48) 12 25 54 243 abednarska@ips.krakow.pl
  Lucyna Zemlińska  (+48) 12 25 54 257 lzemlinska@ips.krakow.pl
    mobile: 516 060 994  
  Krzysztof Łukasiewicz (+48) 12 25 54 226 klukasiewicz@ips.krakow.pl
    mobile: 516 060 993  
  Jan Cichy mobile: 514 085 598 jcichy@ips.krakow.pl
  Małgorzata Gawlik    
  Jerzy Widła    

Rzecznik Patentowy DRP
  mgr Michał Wróblewski (+48) 42 25 36 181  

Galeria