Wspierani przez: System ERP enova365     poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

 

Dane Teleadresowe

Dyrektor

prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk(+48) 42 25 36 107a.adamczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Dyrektora
ds. finansowych

dr Małgorzata Jabłońska(+48) 42 25 36 109m.jablonska@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki
i Wsparcia

dr inż. Katarzyna Ławińska(+48) 42 25 36 102k.lawinska@ips.lodz.pl
  mobile: 508 108 043   
Pełnomocnik Dyrektora ds. Umiędzynarodowieniadr Robert Gajewski(+48) 12 25 54 232rgajewski@ips.krakow.pl
    
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobamimgr Aneta Bednarska(+48) 12 25 54 243abendarska@ips.krakow.pl
    
Główny Księgowy Kierownik Działu Finansowo - Księgowegomgr Anna Jarzębska - Cieśla(+48) 42 25 36 104a.ciesla@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 303 

Sekretariat - Łódź
 mgr Zuzanna Troczyńska(+48) 42 25 36 108sekretariat@ips.lodz.pl

Sekretariat - Kraków
 mgr Elżbieta Honza(+48) 12 26 63 511          oddzial@ips.krakow.pl

Zakład Technologii Garbarskich i Inżynierii Materiałowej NTG
Kierownik NTGdr inż. Zbigniew Olejniczak(+48) 42 25 36 122z.olejniczak@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 542   
 dr inż. Katarzyna Ławińska(+48) 42 25 36 102k.lawinska@ips.lodz.pl
  mobile: 508 108 043 
    
 mgr inż. Krystyna Kosińska(+48) 42 25 36 102k.kosinska@ips.lodz.pl
Redaktor Naczelna Czasopisma Technologia i  Jakość Wyrobówdr Wioleta Serweta(+48) 42 25 36 116w.serweta@ips.lodz.pl
 inż. Łucja Wyrębska(+48) 12 25 54 181l.wyrebska@ips.lodz.pl
 Halina Stawska(+48) 12 25 54 181 

Specjalista ds. wizerunku

Administrator strony www

Redaktor BIP

mgr inż. Izabella Jaruga(+48) 42 25 36 105i.jaruga@ips.lodz.pl
 mgr inż. Beata Szałek(+48) 42 25 36 127b.szalek@ips.lodz.pl
 mgr inż. Dominika Ogrodowczyk(+48) 42 25 36 127d.ogrodowczyk@ips.lodz.pl

Zakład Obuwia NO
Kierownikdr Piotr Olszewski(+48) 12 25 54 228polszewski@ips.krakow.pl
 dr Robert Gajewski(+48) 12 25 54 232rgajewski@ips.krakow.pl
 mgr inż. Joanna Alvarez(+48) 12 25 54 205jalvarez@ips.krakow.pl
 mgr inż. Małgorzata Starzec(+48) 12 25 54 224mstarzec@ips.krakow.pl
 mgr Michalina Falkiewicz - Dulik(+48) 12 25 54 227mfalkiewicz@ips.krakow.pl
 inż. Zdzisław Parocki(+48) 12 25 54 206zparocki@ips.krakow.pl
 Teresa Ibek(+48) 12 25 54 212tibek@ips.krakow.pl
 mgr inż.  Sylwia Klecha(+48) 12 25 54 224sklecha@ips.krakow.pl
 mgr Magdalena Panek(+48) 12 25 54 205mpanek@ips.krakow.pl

 

dr inż. Beata Grabowska - Polanowska(+48) 12 25 54 208bgrabowska@ips.krakow.pl
 inż. Bartłomiej Milewski(+48) 12 25 54 208bmilewski@ips.krakow.pl
 Alina Wiśnicka(+48) 12 25 54 212awisnicka@ips.krakow.pl

Laboratorium Garbarstwa LG
Kierownik LG Sekretarz Naukowydr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS(+48) 42 25 36 133wionczyk@ips.lodz.pl
  (+48) 42 25 36 132 
  mobile:  517 056 343   lab_garbarstwa@ips.lodz.pl
Z-ca Kierownika LG Kierownik Techniczny LGmgr Katarzyna Pietrzak(+48) 42 25 36 133/138k.pietrzak@ips.lodz.pl
osoba do kontaktu mobile: 508 688 170 
    
Kierownik ds. Jakościmgr Monika Woźniak(+48) 42 25 36 134m.wozniak@ips.lodz.pl
 mgr Lucyna Korowajczyk(+48) 42 25 36 137 
 Małgorzata Kozera(+48) 42 25 36 137 
 mgr inż. Justyna Wójcik(+48) 42 25 36 138j.wojcik@ips.lodz.pl
 mgr inż. Dominik Woźnicki(+48) 42 25 36 138 

Laboratorium Obuwia LO
Kierownik LOdr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS(+48) 42 25 36 133wionczyk@ips.lodz.pl
  (+48) 42 25 36 132 
  mobile:  517 056 343lab_obuwia@ips.lodz.pl
    
Z-ca Kierownika  LO osoba do kontaktumgr inż. Sebastian Decka(+48) 42 25 36 136 mobile:517 056 373s.decka@ips.lodz.pl
    
Kierownik ds. Jakościmgr Monika Woźniak   mgr Monika Woźniak (+48) 42 25 36 134m.wozniak@ips.lodz.pl
    
 Arkadiusz Szmytke(+48) 42 25 36 136lab_obuwia@ips.lodz.pl
 mgr inż. Elżbieta Wojciechowska(+48) 42 25 36 134lab_obuwia@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska LBPPiŚ
Kierownik LBPPiŚdr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS(+48) 42 25 36 133wionczyk@ips.lodz.pl
    
Z-ca Kierownika LBPPiŚ osoba do kontaktumgr inż. Joanna Rutowicz(+48) 42 25 36 146 j.rutowicz@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 435 

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ
Kierownik Techniczny LBŚmgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel(+48) 42 25 36 121srodowisko@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 438 
Kierownik Jakościinż. Jolanta Jagiełło   
Z-ca Kierownika Jakościmgr inż. Małgorzata Krępska  
 mgr Katarzyna Sieczyńska  

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB
Kierownik Techniczny LBB osoba do kontaktumgr inż. Joanna Rutowicz(+48) 42 25 36 146barwometria@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 435 
 dr Krzysztof Krysiak (+48) 42 25 36 146 

Ośrodek Certyfikacji DOC 
Kierownik DOCmgr inż. Agnieszka Pietrzak(+48) 42 25 36 128  

a.pietrzak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOCmgr inż. Henryka Mikulska(+48) 42 25 36 129iso@ips.lodz.pl
   h.mikulska@ips.lodz.pl
 mgr inż. Weronika Konka-Kozioł(+48) 42 25 36 129w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Centrum Podologii i Ergonomii NCP
 mgr Bożena Rajchel - Chyla(+48) 12 26 69 154brajchel@ips.krakow.pl
 mgr Małgorzata Janocha(+48) 12 25 54 244mjanocha@ips.krakow.pl
 dr Julita Machlowska(+48) 12 25 42 244jmachlowska@ips.krakow.pl
 mgr inż. Joanna Kwiecień(+48) 12 25 42 244jkwiecien@ips.krakow.pl

Centrum Szkoleń NCS
 mgr inż. Małgorzata Starzec(+48) 12 25 54 224mstarzec@ips.krakow.pl

Centrum Ekspertyz NCE
 mgr Magdalena Panek(+48) 12 25 54 206mpanek@ips.krakow.pl

Dział Komercjalizacji i Marketingu FKM
Specjalista ds. Projektów
i Komercjalizacji
dr inż. Iwona Krawczyk - Kłys(+48) 42 25 36 105i.krawczyk-klys@ips.lodz.pl
Specjalista ds. Marketingu i Promocjimrg Kamila Paszyn(+48) 42 25 36 105k.paszyn@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 332 

Dział Finansowo - Księgowy FK
Z-ca Głównego KsięgowegoMaria Ratajczak(+48) 42 25 36 110ips@mazurek.man.lodz.pl
m.ratajczak@ips.lodz.pl
Samodzielna KsięgowaKrystyna Olczak(+48) 42 25 36 110k.olczak@ips.lodz.pl
Samodzielna KsięgowaJolanta Sadowska(+48) 42 25 36 110j.sadowska@ips.lodz.pl
Specjalista ds. Finansowychmgr Rafał Dębicki(+48) 42 25 36 110r.debicki@ips.lodz.pl

Dział Organizacyjno - Administracyjny FOA
Kierownik FOAMałgorzata Bozińska(+48) 42 25 36 112m.bozinska@ips.lodz.pl
  mobile: 517 056 536zaopatrzenie@ips.lodz.pl
    
Z-ca Kierownika FOAmgr inż. Sławomir Wojciechowski(+48) 42 25 36 113s.wojciechowski@ips.lodz.pl
  mobile: 602 331 343zaopatrzenie@ips.lodz.pl
    
Specjalista ds. Organizacyjnychmgr Izabela Pospiech(+48) 42 25 36 112pospiech@ips.lodz.pl
    
Samodzielny Specjalista ds. techniczno - administracyjnychStefan Hrabski(+48) 42 25 36 112zaopatrzenie@ips.lodz.pl
    
Starszy konsterwatorAndrzej Podlasiak(+48) 42 25 36 113zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Dział Kadr i Płac FKP
Kierownik FKPmgr Krystyna Kędzierska(+48) 42 25 36 103k.kedzierska@ips.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych
 mgr Izabela Pospiech(+48) 42 25 36 112ido@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych DDO
Stanowisko ds. BHP i P. Poż. DBP
 mgr Wiesław Włodarczyk(+48) 42 25 36 140sekretariat@ips.lodz.pl

Dział Zarządzania Nieruchomością
 mgr Aneta Bednarska  (+48) 12 25 54 243abednarska@ips.krakow.pl
 Lucyna Zemlińska (+48) 12 25 54 243lzemlinska@ips.krakow.pl
  mobile: 516 060 994 
 Krzysztof Łukasiewicz(+48) 12 25 54 226klukasiewicz@ips.krakow.pl
  mobile: 516 060 993 
 Jan Cichymobile: 514 085 598jcichy@ips.krakow.pl
 Małgorzata Gawlik  
 Jerzy Widła  

Rzecznik Patentowy DRP
 mgr Michał Wróblewski(+48) 42 25 36 181 
(+48) 12 25 54 205

Galeria