poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"

 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

 

Dane Teleadresowe

Dyrektor

prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk tel. (+48) 42 25 36 107 a.adamczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Dyrektora
ds. finansowych

dr Małgorzata Jabłońska

tel. (+48) 42 25 36 109

m.jablonska@ips.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki
i Wsparcia

dr inż. Katarzyna Ławińska tel. (+48) 42 25 36 118 k.lawinska@ips.lodz.pl
   

mobile: 508 108 043

 

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Umiędzynarodowienia dr Robert Gajewski tel. (+48) 12 25 54 232 rgajewski@ips.krakow.pl
       
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami mgr Aneta Bednarska tel. (+48) 12 25 54 243 abendarska@ips.krakow.pl
       

Główny Księgowy

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

mgr Anna Jarzębska - Cieśla tel. (+48) 42 25 36 110 a.ciesla@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 303  

Sekretariat - Łódź

  mgr Zuzanna Troczyńska

tel. (+48) 42 25 36 108

sekretariat@ips.lodz.pl

Sekretariat - Kraków

  Elżbieta Honza tel. (+48) 12 26 63 511           oddzial@ips.krakow.pl

Zakład Technologii Garbarskich i Inżynierii Materiałowej NTG

Kierownik NTG

dr inż. Zbigniew Olejniczak

(+48) 42 25 36 122

z.olejniczak@ips.lodz.pl

   

mobile: 517 056 542

 

 
  dr inż. Katarzyna Ławińska (+48) 42 25 36 118 k.lawinska@ips.lodz.pl
    mobile: 508 108 043  
Redaktor Naczelna Czasopisma Technologia i  Jakość Wyrobów

dr Wioleta Serweta

(+48) 42 25 36 116 w.serweta@ips.lodz.pl
  inż. Łucja Wyrębska (+48) 12 25 54 181 l.wyrebska@ips.lodz.pl
  Halina Stawska (+48) 12 25 54 181  

Specjalista ds. wizerunku

Administrator strony www

Redaktor BIP

mgr inż. Izabella Jaruga (+48) 42 25 36 105 i.jaruga@ips.lodz.pl
  mgr inż. Beata Szałek (+48) 42 25 36 127 b.szalek@ips.lodz.pl
  mgr inż. Dominika Ogrodowczyk (+48) 42 25 36 127 d.ogrodowczyk@ips.lodz.pl

Zakład Obuwia NO
Kierownik dr Piotr Olszewski (+48) 12 25 54 228 polszewski@ips.krakow.pl
  dr Robert Gajewski (+48) 12 25 54 232 rgajewski@ips.krakow.pl
  mgr inż. Joanna Alvarez (+48) 12 25 54 205 jalvarez@ips.krakow.pl
  mgr inż. Małgorzata Starzec (+48) 12 25 54 224 mstarzec@ips.krakow.pl
  mgr Michalina Falkiewicz - Dulik (+48) 12 25 54 227 mfalkiewicz@ips.krakow.pl
  Krystyna Plucińska (+48) 12 25 54 212 kplocinska@ips.krakow.pl
  Teresa Ibek (+48) 12 25 54 212 tibek@ips.krakow.pl
  mgr Sylwia Klecha (+48) 12 25 54 224 sklecha@ips.krakow.pl
  mgr Magdalena Panek (+48) 12 25 54 205 mpanek@ips.krakow.pl
  Alina Wiśnicka (+48) 12 25 54 212 awisnicka@ips.krakow.pl

Laboratorium Garbarstwa LG

Kierownik LG

Sekretarz Naukowy

dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS

(+48) 42 25 36 133

wionczyk@ips.lodz.pl

    (+48) 42 25 36 132  

 

 

mobile:  517 056 343

 

lab_garbarstwa@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika LG

Kierownik Techniczny LG

mgr Katarzyna Pietrzak

(+48) 42 25 36 133/138

k.pietrzak@ips.lodz.pl

osoba do kontaktu  

mobile: 508 688 170

 
       
Kierownik ds. Jakości mgr Monika Woźniak (+48) 42 25 36 134 m.wozniak@ips.lodz.pl

 

mgr Lucyna Korowajczyk

(+48) 42 25 36 137

 

 

Małgorzata Kozera

(+48) 42 25 36 137

 

 

mgr inż. Justyna Wójcik

(+48) 42 25 36 138

j.wojcik@ips.lodz.pl

 

mgr inż. Dominik Woźnicki

(+48) 42 25 36 138

 


Laboratorium Obuwia LO
Kierownik LO dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 wionczyk@ips.lodz.pl
    (+48) 42 25 36 132  
    mobile:  517 056 343 lab_obuwia@ips.lodz.pl
       

Z-ca Kierownika  LO

osoba do kontaktu

mgr inż. Sebastian Decka

(+48) 42 25 36 136

mobile:517 056 373

s.decka@ips.lodz.pl

       

Kierownik ds. Jakości

   mgr Monika Woźniak

(+48) 42 25 36 134

m.wozniak@ips.lodz.pl

       

 

Arkadiusz Szmytke

(+48) 42 25 36 136

lab_obuwia@ips.lodz.pl

  mgr inż. Elżbieta Wojciechowska (+48) 42 25 36 134 lab_obuwia@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska LBPPiŚ
Kierownik LBPPiŚ dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 b.wionczyk@ips.lodz.pl
       

Z-ca Kierownika LBPPiŚ

osoba do kontaktu

mgr inż. Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 146

mobile: 517 056 435

j.rutowicz@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ

Kierownik Techniczny LBŚ

mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 438  

Kierownik Jakości

inż. Jolanta Jagiełło

 

 

Z-ca Kierownika Jakości

mgr inż. Małgorzata Krępska

 

 

 

mgr Katarzyna Sieczyńska

 

 


Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB

Kierownik Techniczny LBB

osoba do kontaktu

mgr inż. Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 146

mobile: 517 056 435

barwometria@ips.lodz.pl

       

 

dr Krzysztof Krysiak

(+48) 42 25 36 146

 


Ośrodek Certyfikacji DOC 

Kierownik DOC

mgr inż. Agnieszka Pietrzak

(+48) 42 25 36 128  

a.pietrzak@ips.lodz.pl

iso@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOC mgr inż. Henryka Mikulska (+48) 42 25 36 129  
  mgr inż. Weronika Konka-Kozioł (+48) 42 25 36 129 w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Centrum Podologii i Ergonomii NCP
  mgr Bożena Rajchel - Chyla (+48) 12 26 69 154 brajchel@ips.krakow.pl
  mgr Małgorzata Janocha (+48) 12 25 54 244 mjanocha@ips.krakow.pl

Centrum Szkoleń NCS
       

Centrum Ekspertyz NCE
  inż. Zdzisław Parocki (+48) 12 25 54 206 zparocki@ips.krakow.pl

Dział Komercjalizacji i Marketingu FKM
Specjalista ds. Projektów
i Komercjalizacji
dr inż. Iwona Krawczyk - Kłys (+48) 42 25 36 105 i.krawczyk-klys@ips.lodz.pl

Stanowisko ds. Promocji i Marketingu NPM

 

mgr Kamila Mastalerz

tel (+48) 42 25 36 154

marketing@ips.lodz.pl

 

 

mobile: 508 688 170

 


Dział Finansowo - Księgowy FK

Z-ca Głównego Księgowego

Maria Ratajczak

(+48) 42 25 36 110

ips@mazurek.man.lodz.pl
m.ratajczak@ips.lodz.pl

Samodzielna Księgowa

Krystyna Olczak

(+48) 42 25 36 110

k.olczak@ips.lodz.pl

Samodzielna Księgowa

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 110

j.sadowska@ips.lodz.pl

Specjalista ds. Finansowych mgr Rafał Dębicki (+48) 42 25 36 110 r.debicki@ips.lodz.pl

Dział Organizacyjno - Administracyjny FOA
Kierownik FOA Małgorzata Bozińska

(+48) 42 25 36 112

m.bozinska@ips.lodz.pl

   

mobile: 517 056 536

zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Z-ca Kierownika FOA mgr inż. Sławomir Wojciechowski (+48) 42 25 36 113

s.wojciechowski@ips.lodz.pl

   

mobile: 602 331 343

zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       

Specjalista ds. Organizacyjnych

mgr Izabela Pospiech (+48) 42 25 36 112

pospiech@ips.lodz.pl

       
Samodzielny Specjalista ds. techniczno - administracyjnych Stefan Hrabski (+48) 42 25 36 112 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Starszy konsterwator Andrzej Podlasiak (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Dział Kadr i Płac FKP

Kierownik FKP

mgr Krystyna Kędzierska

(+48) 42 25 36 103

k.kedzierska@ips.lodz.pl


Inspektor Ochrony Danych
  mgr Izabela Pospiech (+48) 42 25 36 112 iod@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych DDO
Stanowisko ds. BHP i P. Poż. DBP
  mgr Wiesław Włodarczyk (+48) 42 25 36 140 sekretariat@ips.lodz.pl

Dział Zarządzania Nieruchomością
                                                                                    mgr Aneta Bednarska   (+48) 12 25 54 243 abednarska@ips.krakow.pl
  Lucyna Zemlińska  (+48) 12 25 54 243 lzemlinska@ips.krakow.pl
    mobile: 516 060 994  
  Kazimierz Pawłowski mobile: 516 060 995 kpawlowski@ips.krakow.pl
  Jan Cichy mobile: 514 085 598 jcichy@ips.krakow.pl
  Małgorzata Gawlik    
  Jerzy Widła    

Rzecznik Patentowy DRP
  mgr Michał Wróblewski (+48) 42 25 36 181  

 

 

 

Galeria