poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
Sklep firmowy
  • "Ciżemka"

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

Instytut Przemysłu Skórzanego
w Łodzi

Adres:

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

Telefon:

tel. (+48 42) 25 36 108

fax: (+48 42) 657 62 75

Internet:

sekretariat@ips.lodz.pl

www.ips.lodz.pl

 

Dane Teleadresowe

p. o. Dyrektora

dr Małgorzata Jabłońska

tel. (+48) 42 25 36 109

m.jablonska@ips.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcia

Pełnomocnik ds. Akredytacji

 

dr inż. Edyta Grzesiak tel. (+48) 42 25 36 127 e.grzesiak@ips.lodz.pl
Pełnomocnik Dyrektora mgr Aneta Bednarska tel. (+48) 12 25 54 243 abendarska@ips.krakow.pl
       

Główna Księgowa

Maria Ratajczak tel. (+48) 42 25 36 110 m.ratajczak@ips.lodz.pl

Sekretariat - Łódź

  Monika Woźniak

tel. (+48) 42 25 36 108

sekretariat@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 303  

Sekretariat - Kraków

  Alina Wiśnicka tel. (+48) 12 26 63 511           oddzial@ips.krakow.pl

Zakład Technologii Garbarskich NTG

Kierownik NTG

Katarzyna Ławińska

(+48) 42 25 36 118

k.lawinska@ips.lodz.pl

   

mobile: 508 108 043

 

 
 

Krystyna Kosińska

(+48) 42 25 36 118 k.kosinska@ips.lodz.pl
  Magdalena Panek (+48) 12 25 54 205 mpanek@ips.krakow.pl
  Zdzisław Parocki (+48) 12 25 54 206 zparocki@ips.krakow.pl
  Tadeusz Sadowski (+48) 12 25 54 232 tsadowski@ips.krakow.pl

Zakład Biotechnologii i Polimerów Bioaktywnych NBP

Kierownik NBP
 

Lucjan Szuster 

(+48) 42 25 36 150

 

Z-ca Kierownika NBP Łucja Wyrębska (+48) 42 25 36 181 l.wyrebska@ips.lodz.pl
  Halina Stawska (+48) 42 25 36 181  
  Dorota Gendaszewska (+48) 42 25 36 117 d.gendaszewska@ips.lodz.pl
  Michalina Falkiewicz - Dulik (+48) 12 255 42 271 mfalkiewicz@ips.krakow.pl

Zakład Obuwia i Wzornictwa NOW

Kierownik NOW

Robert Gajewski

(+48) 12 25 54 232

rgajewski@ips.krakow.pl

   

mobile: 503 628 968

 

 
 

Małgorzata Starzec

(+48) 12 25 54 224

mstarzec@ips.krakow.pl
  Joanna Alvarez (+48) 12 25 54 205 jalvarez@ips.krakow.pl
  Teresa Ibek (+48) 12 25 54 212 tibek@ips.krakow.pl
  Krystyna Plucińska (+48) 12 25 54 212 kplucinska@ips.krakow.pl

Redaktor Naczelna Czasopismo Technologia i  Jakość Wyrobów

Wioleta Serweta

(+48) 42 25 36 116

w.serweta@ips.lodz.pl


Zakład Podologii i Ergonomii NPE
Kierownik NPE Bożena Rajchel - Chyla (+48) 12 255 42 48 brajchel@ips.krakow.pl
    (+48) 12 266 65 22 w.248  
   

mobile: 512 281 485

 

 
  Małgorzata Janocha (+48) 12 255 42 44 mjanocha@ips.krakow.pl
   

(+48) 12 266 65 22 w.244

 

 
  Katarzyna Piotrowska (+48) 12 255 42 44 kpiotrowska@ips.krakow.pl
   

(+48) 12 266 65 22 w.244

 

 
  Anna Zięba (+48) 12 255 42 44 azieba@ips.krakow.pl
    (+48) 12 266 65 22 w.244  

Zakład Inżynierii Polimerowych NIP

Kierownik NIP

Piotr Olszewski

(+48) 12 25 54 228

polszewski@ips.krakow.pl

  Jan Sobczyński (+48) 42 25 36 116  
  Ireneusz J. Tarnawski (+48) 12 25 54 214 itarnawski@ips.krakow.pl
  Maria Haduch (+48) 12 25 54 208 mhaduch@ips.krakow.pl
 

Przemysław Ślęzak

(+48) 12 25 54 208 pslezak@ips.krakow.pl

Zakład Technik Instrumentalnych NTI

Kierownik NTI

Edyta Grzesiak

(+48) 42 25 36 127

e.grzesiak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika NTI Iwona Krawczyk  - Kłys (+48) 42 25 36 119 i.krawczyk-klys@ips.lodz.pl

Zakład Badań Interdyscyplinarnych
Kierownik NBI Bogusław Woźniak (+48) 42 25 36 102 b.wozniak@ips.lodz.pl

 

Z-ca Kierownika NBI

Administrator strony www

Redaktor BIP

Izabella Jaruga (+48) 42 25 36 105 i.jaruga@ips.lodz.pl

Laboratorium Garbarstwa LG

Kierownik LG

Sekretarz Naukowy

Barbara Wionczyk

(+48) 42 25 36 133

wionczyk@ips.lodz.pl

    (+48) 42 25 36 132  

 

 

mobile:  517 056 343

 

lab_garbarstwa@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika LG

Katarzyna Pietrzak

(+48) 42 25 36 133

k.pietrzak@ips.lodz.pl

   

(+48) 42 25 36 138

 

 

 

Lucyna Korowajczyk

(+48) 42 25 36 137

 

 

Małgorzata Kozera

(+48) 42 25 36 137

 

 

Justyna Wójcik

(+48) 42 25 36 138

j.wojcik@ips.lodz.pl

 

Dominik Woźnicki

(+48) 42 25 36 138

 


Laboratorium Obuwia LO
Kierownik LO Edyta Grzesiak (+48) 42 25 36 127 e.grzesiak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika LO

Ewa Woźniak

(+48) 42 25 36 135

wozniak@ips.lodz.pl

   

mobile: 517 056 373

 

 

Kierownik Techniczny LO

Kierownik Jakości

Agnieszka Mileszczak

(+48) 42 25 36 134

a.mileszczak@ips.lodz.pl

  Zbigniew Olejniczak

(+48) 42 25 36 122

z.olejniczak@ips.lodz.pl
   

mobile: 517 056 542

 

 

 

Sebastian Decka  

(+48) 42 25 36 136  

lab_obuwia@ips.lodz.pl

 

Arkadiusz Szmytke

(+48) 42 25 36 136

lab_obuwia@ips.lodz.pl

  Elżbieta Wojciechowska (+48) 42 25 36 134 lab_obuwia@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ
Kierownik  LBŚ Edyta Grzesiak (+48) 42 25 36 127 e.grzesiak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika  LBŚ

Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

Kierownik Techniczny LBŚ

Magdalena Lasoń-Rydel

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 438  

Kierownik Jakości

Jolanta Jagiełło

 

 

Z-ca Kierownika Jakości

Małgorzata Krępska

 

 

 

Katarzyna Sieczyńska

 

 


Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB

Kierownik Techniczny LBB

Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 146

barwometria@ips.lodz.pl

 

Krzysztof Krysiak

(+48) 42 25 36 146

 

    mobile: 517 056 435  

Ośrodek Certyfikacji DOC 

Kierownik DOC

Agnieszka Pietrzak

(+48) 42 25 36 128  

a.pietrzak@ips.lodz.pl

iso@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOC Henryka Mikulska (+48) 42 25 36 129  
  Weronika Konka-Kozioł (+48) 42 25 36 129 w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych DDO
Stanowisko ds. BHP i P. Poż. DBP

 

Wiesław Włodarczyk

(+48) 42 25 36 140

sekretariat@ips.lodz.pl


Stanowisko ds. Promocji i Marketingu NPM

 

Kamila Mastalerz

tel (+48) 42 25 36 154

marketing@ips.lodz.pl

 

 

mobile: 508 688 170

 


Dział Finansowo - Księgowy FK

Kierownik FK

Maria Ratajczak

(+48) 42 25 36 110

ips@mazurek.man.lodz.pl
m.ratajczak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika FK

Krystyna Olczak

(+48) 42 25 36 110

k.olczak@ips.lodz.pl

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 110

j.sadowska@ips.lodz.pl


Kasa

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 101

j.sadowska@ips.lodz.pl


Dział Administracji NA
Kierownik NA Małgorzta Bozińska

(+48) 42 25 36 112

mobile: 517 056 536

m.bozinska@ips.lodz.pl

zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika NA Sławomir Wojciechowski (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
Stanowisko ds. technicznych Stefan Hrabski (+48) 42 25 36 112 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
Stanowisko ds. technicznych Andrzej Podlasiak (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Dział Organizacji NO

Kierownik NO

Izabela Pospiech

(+48) 42 25 36 104

pospiech@ips.lodz.pl


Dział Zatrudnienia DZ

Kierownik DZ

Krystyna Kędzierska

(+48) 42 25 36 103

k.kedzierska@ips.lodz.pl


Dział Gospodarowania Nieruchomością NGN
Kierownik  NGN                                                                                      Aneta Bednarska   (+48) 12 25 54 243 abednarska@ips.krakow.pl

Sklep "Ciżemka"

Kierownik ES

Urszula Knebel

(+48) 42 25 36 115

 

 

 

 

Galeria