poczta      dla pracowników      

KONTAKT

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

DYREKCJA
prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk
DYREKTOR
dr Małgorzata Jabłońska
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSÓW I ORGANIZACJI
dr inż. Katarzyna Ławińska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Badawczych
(+48) 42 25 36 102
(+48) 508 108 043
mgr Anna Jarzębska - Cieśla
Główny Księgowy, Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
(+48) 42 25 36 104
(+48) 517 056 303
mgr Zuzanna Troczyńska
Sekretariat - Łódź
(+48) 42 25 36 108
mgr Elżbieta Honza
Sekretariat - Kraków
(+48) 12 26 63 511
(+48) 573 213 102
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA
dr Paulina Pipiak
Kierownik
(+48) 42 25 36 127
(+48) 573 213 083
dr inż. Katarzyna Ławińska
(+48) 42 25 36 102
(+48) 508 108 043
mgr inż. Tomasz Wężyk
(+48) 42 25 36 122
dr inż. Dorota Gendaszewska
(+48) 42 25 36 127
ZAKŁAD MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH
dr inż. Beata Szałek
Kierownik
(+48) 517 056 542
dr Wioleta Serweta
(+48) 42 25 36 119
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
dr inż. Dorota Gendaszewska
(+48) 42 25 36 127
mgr inż. Dominika Ogrodowczyk
(+48) 42 25 36 122
ZAKŁAD MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH/CENTRUM SYNTEZY CHEMICZNEJ
inż. Łucja Wyrębska
(+48) 42 25 36 181
(+48) 573 213 217
dr inż. Iwona Masłowska - Lipowicz
(+48) 42 25 36 150
(+48) 573 213 153
Halina Stawska
(+48) 42 25 36 181
(+48) 573 213 217
ZAKŁAD PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO
dr Piotr Olszewski
p.o. Kierownika
(+48) 12 25 54 228
(+48) 530 991 382
(+48) 573 213 064
dr inż. Joanna Alvarez
(+48) 12 25 54 205
(+48) 573 213 707
dr inż. Chrystian Fiał
(+48)12 25 54 267
(+48) 573 213 414
inż. Marcin Pieknik
(+48) 12 25 54 267
(+48) 573 213 414
dr inż. Mikołaj Mitka
(+48) 12 25 54 267
(+48) 573 213 414
mgr Aleksandra Piechnik
(+48) 12 25 54 224
(+48) 573 213 474
mgr inż. Magdalena Lis
(+48) 12 25 54 206
(+48) 573 213 479
ZAKŁAD PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO/CENTRUM EKSPERTYZ
mgr Michalina Falkiewicz - Dulik
(+48) 12 255 42 71
(+48) 519 162 219
(+48) 573 213 057
ZAKŁAD PODOLOGII I ERGONOMII NCP
dr Robert Gajewski
Kierownik
(+48) 12 25 54 232
(+48) 573 212 906
mgr Małgorzata Janocha
(+48) 12 25 54 248
(+48) 573 212 954
mgr inż. Joanna Kwiecień
(+48) 12 25 54 244
(+48) 573 213 597
mgr Katarzyna Piotrowska
(+48) 12 25 54 207
(+48) 573 213 628
CENTRUM SZKOLEŃ NCS
mgr inż. Małgorzata Starzec
(+48) 12 25 54 224
(+48) 519 162 217
(+48) 573 213 053
LABORATORIUM GARBARSTWA LG
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LG Sekretarz Naukowy – osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 132/133
(+48) 517 056 343
mgr Katarzyna Pietrzak
Z-ca Kierownika LG Kierownik Techniczny LG
(+48) 42 25 36 133/138
(+48) 508 688 170
mgr Monika Woźniak
Kierownik ds. Jakości
(+48) 42 25 36 134
mgr Lucyna Korowajczyk
(+48) 42 25 36 137
(+48) 573 213 270
Małgorzata Kozera
(+48) 42 25 36 137
(+48) 573 213 270
mgr inż. Justyna Wójcik
(+48) 42 25 36 138
(+48) 573 213 270
mgr inż. Dominik Woźnicki
(+48) 42 25 36 138
mgr Natalia Strzelecka
(+48) 42 25 36 134
LABORATORIUM OBUWIA LO
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LO
(+48) 42 25 36 132/133
(+48) 517 056 343
mgr inż. Sebastian Decka
Z-ca Kierownika LO osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 136
(+48) 517 056 373
mgr Monika Woźniak
Kierownik ds. Jakości
(+48) 42 25 36 134
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska
(+48) 42 25 36 134
(+48) 573 213 265
mgr Natalia Strzelecka
(+48) 42 25 36 134
(+48) 573 213 265
mgr inż. Wiesław Białobrzeski
(+48) 42 25 36 136
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA LBPPIŚ
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LBPPiŚ
(+48) 42 25 36 133
mgr inż. Joanna Rutowicz
Z-ca Kierownika - osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 146
(+48) 517 056 435
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Z-ca Kierownika
(+48) 42 25 36 121
(+48) 517 056 438
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI LBŚ
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Zastępca Kierownika/Kierownik techniczny
(+48) 42 25 36 120
(+48) 517 056 438
inż. Jolanta Jagiełło
Kierownik Jakości
(+48) 573 213 735
mgr inż. Małgorzata Krępska
Zastępca Kierownika Jakości
(+48) 573 213 095
mgr Katarzyna Sieczyńska
(+48) 573 213 095
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW BARWIONYCH I BARWOMETRII LBB
mgr inż. Joanna Rutowicz
Zastępca Kierownika/Kierownik Techniczny
(+48) 42 25 36 146
(+48) 517 056 435
dr Krzysztof Krysiak
(+48) 42 25 36 146
OŚRODEK CERTYFIKACJI DOC
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Kierownik DOC
(+48) 42 25 36 128
(+48) 573 213 716
mgr inż. Weronika Konka-Kozioł
Z-ca Kierownika DOC
(+48) 42 25 36 129
(+48) 573 213 716
DZIAŁ KOMERCJALIZACJI I MARKETINGU FKM
mgr inż. Izabella Simińska
Kierownik Działu FKM
(+48) 42 25 36 105
mgr Andrzej Rostocki
Specjalista ds.Projektów i Komercjalizacji
(+48) 42 25 36 105
(+48) 517 056 470
mgr Kamila Paszyn
Specjalista ds. Marketingu i Promocji
(+48) 42 25 36 105
(+48) 517 056 332
Jakub Seraczyn
Specjalista ds. Komercjalizacji Wyników Badań
(+48) 12 25 54 243
+48 500 444 827
(+48) 573 213 098
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY FK
Krystyna Olczak
Specjalista ds. księgowości
(+48) 42 25 36 110
(+48) 517 056 304
Jolanta Sadowska
Specjalista ds. księgowości
(+48) 42 25 36 110
(+48) 517 056 304
mgr Rafał Dębicki
Specjalista ds. Finansowych
(+48) 42 25 36 110
(+48) 517 056 304
DZIAŁ KADR I PŁAC FKP
mgr Krystyna Kędzierska
Kierownik FKP
(+48) 42 25 36 113
(+48) 573 213 732
mgr Paula Mikołajczyk
Specjalista ds. Kadr i Płac
(+48) 42 25 36 113
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Małgorzata Bozińska
Kierownik
(+48) 42 25 36 112
(+48) 517 056 536
mgr inż. Sławomir Wojciechowski
Z-ca Kierownika
(+48) 42 25 36 113
(+48) 602 331 343
mgr Joanna Wlaźlak
(+48) 42 25 36 112
(+48) 573 212 877
Andrzej Podlasiak
Starszy Kosnerwator
(+48) 42 25 36 113
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr Agnieszka Zaskórska
(+48) 42 25 36 112
(+48) 516 187 828
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej, Specjalista ds. BHP
mgr Wiesław Włodarczyk
(+48) 42 25 36 140
(+48) 573 213 296
RZECZNIK PATENTOWY
mgr Michał Wróblewski
(+48) 42 25 36 181
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Lucyna Zemlińska
Kierownik
(+48) 12 25 54 257
(+48) 516 060 994
(+48) 573 213 018
Krzysztof Łukasiewicz
(+48) 12 25 54 226
(+48) 516 060 993
(+48) 573 213 003
Jan Cichy
(+48) 514 085 598
(+48) 573 213 001

Galeria