poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Dyrektor Instytutu prof. dr. hab. Arkadiuszowi Adamczykowi został powołany do Zespołu doradczego do spraw projektów „Nauka dla Społeczeństwa”.

Wręczenie powołań przez Minister Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka członkom Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach „Nauka dla Społeczeństwa” nastąpiło 21 września 2021 r. podczas uroczystości w gmachu MEiN

Celem programu „Nauka dla Społeczeństwa” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji działających na rzecz jej upowszechnienia. Szerzej o samym programie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Prof. dr. hab. Arkadiusz Adamczyk będąc dyrektorem Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz wykładowcą Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest jednocześnie przedstawicielem dwóch środowisk działających na rzecz upowszechniania nauki oraz realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Więcej na temat nominacji przeczytać można:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wreczenie-powolan-przez-ministra-przemyslawa-czarnka-czlonkom-zespolu-doradczego-do-spraw-projektow--nauka-dla-spoleczenstwa

 

 

Galeria: 

Galeria