poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Główny Specjalisty ds. projektów i komercjalizacji -Kraków

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego jest doświadczoną jednostką z blisko 70letnim doświadczeniem, której celem jest wspieranie polskiej gospodarki, głównie w obszarze dziedzin przemysłu: garbarskiego, obuwniczego, włókienniczego, barwiarskiego, tworzyw sztucznych, ochrony środowiska i przemysłu spożywczego. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, zakład podologii i ergonomii, centrum szkoleń, centrum ekspertyz, ośrodek certyfikacji. 

Kreujemy innowacje transferując wiedzę między nauką a biznesem


Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Głównego Specjalisty ds. projektów i komercjalizacji, którego głównym zadaniem będzie pozyskiwanie finansowania na projekty B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytucie Przemysłu Skórzanego i komercjalizacja wyników badań.


Miejsce pracy : Kraków

GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • Współprzygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów naukowych ze środków unijnych, krajowych i innych oraz opieka nad projektami (z wykluczeniem treści merytorycznych).
 • Opracowanie projektu wniosków, aneksów, wniosków o płatność zgodnie z wytycznymi.
 • Kontakt z instytucjami finansującymi (PARP, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, NCBiR, NCN, MNiSW).
 • Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania nauki oraz parterów do projektów. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.
 • Analiza oraz pozyskiwanie wszystkich danych niezbędnych do stworzenia projektu. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych za pomocą generatora wniosków.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz załączników (formalnych) koniecznych do składania wniosków.
 • Współprzygotowanie ofert i materiałów dla klientów.
 • Bieżące kontakty z firmami z sektora prywatnego w celu wspólnego aplikowania o granty.
 • Badanie otoczenia konkurencyjnego innowacji produktowej, określenie siły negocjacyjnej dostawców i nabywców, zidentyfikowanie głównych konkurentów, rynkowe bariery wejścia / wyjścia.
 • Analiza danych o nabywcach, wywiady indywidualne z wybieranymi partnerami. Upowszechnienie wiedzy o technologii i produkcie. Identyfikacja i nawiązanie współpracy z partnerami do wdrożenia innowacji.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i renegocjacje współpracy z byłymi klientami.
 • Inne prace zlecone przez Kierownika Działu.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • wykształcenie: wyższe (preferowane kierunkowe w obszarze zarządzania lub nauk technicznych);
 • minimum czteroletnie doświadczenie w pozyskiwaniu projektów krajowych i unijnych;
 • ukończone szkolenia dotyczących komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej oraz wyceny własności intelektualnej;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • umiejętności dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office);
 • znajomość ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych;
 • inne umiejętności: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją

KANDYDATOM OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej jednostce badawczej;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w interesujących projektach.

Zaproszenie do rozmowy skierujemy do kandydatów wybranych w procesie wstępnej kwalifikacji na podstawie złożonego CV oraz listu motywacyjnego.

Termin składania aplikacji: 03.02.2021.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

DODATKOWO

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny oraz CV na adres: Dział Kadr, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 91-463, ul. Zgierska 73, z dopiskiem: Główny specjalista ds. Projektów. Proszę po zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 91-463, ul. Zgierska 73. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

Galeria