poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Główny specjalista w pionie wsparcia w Laboratorium Wyrobów Barwionych i Barwometrii

Główny specjalista w pionie wsparcia w Laboratorium Wyrobów Barwionych i Barwometrii

Osoba zatrudniona na tej pozycji będzie odpowiedzialna za:

 • wykonywanie bieżących analiz badań spektrofotometrycznych w UV-VIS-IRR;
 • zarządzanie ofertą laboratorium; budowanie i aktualizacja portfela klientów;
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych;
 • wsparcie działu komercjalizacji i marketingu w zakresie prac koncepcyjnych i wdrożeniowych nowych produktów i usług;
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod badawczych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej;
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów oraz cen usług i badań;
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty laboratorium, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług, poszukiwanie klientów, wdrożenie systemu jakości;

 Zapewniamy:

 • możliwość czynnego uczestniczenia w procesie budowania i rozwoju jednostki o profilu B+R!
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednostce badawczej
 • pracę w pozytywnej atmosferze;
 • samodzielne stanowisko pełne wyzwań

 

U Kandydatów zwracamy uwagę na:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • dobrą znajomość trendów rynkowych
 • doświadczenie w pracy w laboratorium 5 letnia i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości;
 • dociekliwość i konsekwentność w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/ aparaturowych;
 • dokładność w realizacji zadań.

Galeria