poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Specjalista - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych - Łódź

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego jest doświadczoną jednostką z blisko 70letnim doświadczeniem, której celem jest wspieranie polskiej gospodarki, głównie w obszarze dziedzin przemysłu: garbarskiego, obuwniczego, włókienniczego, barwiarskiego, tworzyw sztucznych, ochrony środowiska i przemysłu spożywczego. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, zakład podologii i ergonomii, centrum szkoleń, centrum ekspertyz, ośrodek certyfikacji. 

Kreujemy innowacje transferując wiedzę między nauką a biznesem


Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.


Miejsce pracy : Łódź

GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej w wybranej dziedzinie naukowej;
 • podejmowanie działań w zakresie pozyskania dofinansowania/finansowania badań w naukowych i prac rozwojowych ze źródeł zewnętrznych;
 • opracowanie wniosków (dokumentacji aplikacyjnej) o dofinasowanie badań w zakresie programów krajowych oraz międzynarodowych;
 • realizacja projektów badawczych, rozwojowych oraz inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 • podejmowanie działań w zakresie komercjalizacji wyników badań poprzez m.in. poszukiwanie odbiorców dla opracowanych technologii oraz  produktów; 
 • podejmowanie współpracy z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz innymi jednostkami naukowymi; 
 • upowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych i branżowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • wykształcenie: wyższe , tytuł zawodowy magistra lub posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • wiedza z zakresu jednej z dyscyplin: inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, nauk biologicznych lub chemicznych;
 • doświadczenie w wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • aktywny udział w realizacji badań naukowych;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań, w tym w formie artykułów naukowych, komunikatów, materiałów informacyjnych itp.;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • inne umiejętności: umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, otwartość na wyzwania badawcze.

KANDYDATOM OFERUJEMY

Zaproszenie do rozmowy skierujemy do kandydatów wybranych w procesie wstępnej kwalifikacji na podstawie złożonego CV oraz listu motywacyjnego.

Termin składania aplikacji: 05.02.2021.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

DODATKOWO

 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej jednostce badawczej;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w interesujących projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny oraz CV na adres: Dział Kadr, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 91-463, ul. Zgierska 73, z dopiskiem:specjalista.

Proszę po zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 91-463, ul. Zgierska 73. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. 

 

 

 

 

Galeria