poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

WSPÓŁPRACA ŁÓDZKICH INSTYTUTÓW ŁUKASIEWICZA Z PRZYKARPACKIM UNIWERSYTETEM NARODOWYM IM. WASYLA STEFANYKA

W dniu 24 września br. łódzkie instytuty Łukasiewicza: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Włókiennictwa podpisały list intencyjny w sprawie współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka.

Podpisanie dokumentu miało miejsce podczas XIV Polsko - Ukraińskich Spotkań – „Wolni z wolnymi, równi z równymi…..”, które odbywają się w dniach 23 – 26 września 2021 r. na Ukrainie.

Współpraca między jednostkami będzie w szczególności ukierunkowana na:

 • wspólne badania naukowe i eksperymentalne w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, chemicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • wymianę informacji naukowych i technicznych, programów nauczania i literatury naukowej w celu wspólnego rozwiązywania istniejących problemów;
 • publikacje naukowe w czasopismach ukraińskich, polskich i międzynarodowych zawierające wyniki wspólnych badań, a także organizację wspólnych konferencji;
 • wymianę kadry naukowo-pedagogicznej, doktorantów, studentów podczas stażu naukowo-pedagogicznego, a także praktykę eksperymentalną;
 • udział we wspólnych polsko-ukraińskich i międzynarodowych projektach oraz dotacje na zasadzie wzajemnej korzyści;
 • organizację wspólnych działań związanych z kwestiami licencjonowania i transferu technologii;
 • wdrożenie projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka – gospodarka;
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów technologicznych, wykonywaniu badań i transferu wiedzy.

List intencyjny ze strony Łukasiewicz - IBWCh podpisał dr Radosław Dziuba – Dyrektor Instytutu, ze strony Łukasiewicz – IPS prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Dyrektor instytutu, ze strony Łukasiewicz – IW p.o. Dyrektora Instytutu dr Radosław Dziuba, natomiast Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka reprezentowany był przez Rektora prof. Igora Cependę.

Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Bartosza Cichockiego, Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.  

Galeria: 

Galeria