poczta      dla pracowników      

NASZA OFERTA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Rocznik 2018

TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW
ROCZNIK 2018

 

 

1. Wybrane metody oceny właściwości komfortu materiałów przeznaczonych na odzież zawodową stosowaną w środowisku zimnym – przegląd literatury

Selected methods of evaluating the comfort-related properties of materials designed to workwear applied in cold conditions – literature review

Małgorzata Matusiak, Dorota Szpak 


 

2. Wybrane metody oceny właściwości komfortu materiałów przeznaczonych na odzież zawodową stosowaną w środowisku zimnym – część badawcza

Selected methods of evaluating the comfort-related properties of materials designed to workwear applied in cold conditions – experimental part

Małgorzata Matusiak, Dorota Szpak


 

3. Oznaczenie stężeń wybranych metali ciężkich w bambusowych wyrobach tekstylnych przeznaczonych na obuwie dziecięce

Determination of selected heavy metals in bamboo textiles used for the children's footwear production

Katarzyna Sieczyńska, Katarzyna Ławińska, Wioleta Serweta


 

4. Kompozyty elastomerowe o polepszonych właściwościach użytkowych

Elastomer composites with improved performance

Anna Sowińska, Magdalena Maciejewska


 

5. Kompozyty polimerowe zawierające włókna roślinne - czynniki wpływające na wytrzymałość mechaniczną

The natural fiber reinforced polymer composites - factors affecting the mechanical performance

Justyna Miedzianowska, Marcin Masłowski, Krzysztof Strzelec

 

6. Proekologiczne kompozyty gumowe o obniżonej zawartości cynku

Pro-ecological rubber composites with reduced content of zinc

Magdalena Maciejewska, Anna Sowińska


 

7. Zastosowanie ryboflawiny jako naturalnego stabilizatora i barwnika biodegradowalnych materiałów opakowaniowych

The application of riboflavin as a natural stabilizer and dye for biodegradable packaging materials

Małgorzata Latos-Brózio, Anna Masek


 

8. Metody otrzymywania oraz perspektywy zastosowań barwnych układów organiczno – nieorganicznych w tworzywach sztucznych

Preparation methods and application perspective of colorful organic – inorganic systems in plastics

Bolesław Szadkowski, Anna Marzec, Marian Zaborski


 

9. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie Łodzi

Surface water quality assessment in Lodz

Sylwia Krężel, Katarzyna Wira, Dorota Olejnik


 

10. Oznaczanie wybranych ksenoestrogenów w wodzie i ściekach

Determination of the selected xenoestrogens in water and wastewater

Małgorzata Gałamon, Ewa Liwarska - Bizukojć


 

11. Synteza i ocena możliwości zastosowania niektórych pochodnych chitozanu w przemyśle skórzanym. Część I: Przegląd literatury

Synthesis and evaluation of the possibility of using selected chitosan derivatives in the leather industry. Part I: Literature review

Lucjan Szuster, Łucja Wyrębska, Dorota Gendaszewska


 

12. Ocena skuteczności działania odkażającego urządzenia KLENZ w odniesieniu do użytkowanego obuwia

Evaluation of the effectiveness of disinfecting action of device KLENZ in relation to used footwear

Michalina Falkiewicz-Dulik


 

13. Oznaczenie zawartości metali w handlowych preparatach kolagenowych metodą AAS

Determination of metals content in collagen commercial formulations by AAS method

Katarzyna Sieczyńska, Magdalena Lasoń – Rydel, Dorota Gendaszewska


 

14. Rola Instytutu Przemysłu Skórzanego w rozpowszechnianiu wiedzy o standardach odpowiedzialnego prowadzenia działalności w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym

The role of the Institute of Leather Industry in knowledge dissemination in a field of due diligence guidance for responsible business in the garment and footwear sector

Wioleta Serweta, Katarzyna Ławińska


 

Galeria