poczta      dla pracowników      

NASZA OFERTA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


obuwie na stopy wrażliwe

 

OBUWIE NA STOPY WRAŻLIWE

Stopy wrażliwe

Biologiczny rozwój człowieka, jego anatomiczna konstrukcja, warunki życia i pracy sprawiają, że wraz z wiekiem następują w organizmie określone zmiany. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich części organizmu, w tym także do stóp. W okresie rozwoju ontogenetycznego człowieka wyodrębnić można okres dorastania (dojrzewania) i starzenia. Podczas dojrzewania organizm jest szczególnie podatny na działanie czynników zewnętrznych, np. niefizjologicznego obuwia. W tym właśnie czasie mogą rozpocząć się niekorzystne zmiany w budowie stopy.

W okresie starzenia zmieniają się wymiary i kształt stóp, pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia. Zjawiska te szczególnie ostro występują u kobiet. Stopy kobiece są z natury bardziej wiotkie i słabsze, niż stopy mężczyzn, co wynika ze słabszej budowy, okresowych wpływów neurohormonalnych i innych. Różnice między stopą kobiecą, a męską wynikają z mniejszej u kobiet zwartości stawów, szczególnie stępu, mniejszej wytrzymałości więzadeł i torebek stawowych oraz gorszej sprawności i mniejszej siły mięśni długich i krótkich goleni i stopy.

Nieżyjący już prof. S. Piątkowski, jeden z najznakomitszych polskich podologów z ośrodka lubelskiego zaproponował, aby w odniesieniu do określonych stanów czynnościowych stóp kobiet w starszym wieku wprowadzić określenie "stopy wrażliwe". Nazwa ta nie jest rozpoznaniem lekarskim, lecz odpowiada subiektywnemu odczuciu dolegliwości stóp reagujących bolesnością na twarde podłoże i niezbyt wygodne obuwie. Wprowadzenie do oficjalnej terminologii nazwy "stopy wrażliwe" pozwala ominąć w rozmowach z kobietami drażliwą sprawę ich wieku, a także uniknąć przykrych dla laika terminów specjalistycznych (koślawość palucha, palce młotkowate, itp.).

Przyczyny powstawania "stóp wrażliwych" są bardzo złożone. Szczególnie trudno jest wykazać pierwotną przyczynę naruszenia biologicznej równowagi i harmonii, której brak powoduje łańcuchową reakcję procesów wtórnych. Zniekształcenia stóp mogą być wrodzone lub nabyte np. w czasie przewlekłych chorób, powstawać na skutek nadwagi, przeciążenia pracą zawodową lub noszenia niewłaściwego obuwia. Zmiany w morfologii i czynnościach stóp kobiet w starszym wieku podzielić można na dwie grupy:

 • zmiany stosunkowo niewielkie, występujące masowo, możliwe do zaopatrzenia w obuwie i elementy łagodzące odczucie bólu, produkowane seryjnie;
 • zmiany pogłębione, wymagające indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego.  

Do najczęściej spotykanych zmian w stopach wrażliwych zaliczyć można:

 • stopy o podwyższonej tęgości - na podstawie badań antropometrycznych przyjęto w Polsce średnią tęgość G (obwód przedstopia kopyta wynosi 221 mm w numerze 23,5); jednak część kobiet ma większy wymiar obwodu i w związku z tym wymaga obuwia o znacznie wyższej tęgości (H, H1/2, I)
 • płaskostopie podłużne i koślawość tyłostopia - obniżenie i spłaszczenie sklepienia podłużnego stopy, któremu może towarzyszyć koślawe ustawienie pięty

Fot.1 Stopa płaska. Koślawość tyłostopia

   
 • płaskostopie poprzeczne - sklepienie poprzeczne stóp uległo spłaszczeniu, a czasem nawet uwypukleniu ku dołowi - znaczne obciążenie przejmują wówczas głowy II i III kości śródstopia, a kontakt stopy z twardym podłożem jest wtedy bolesny
 • paluch koślawy - zniekształcenie polega na szpotawym ustawieniu I-ej kości śródstopia, wystawaniu ku stronie przyśrodkowej głowy tej kości oraz na odchyleniu palucha ku stronie bocznej (zewnętrznej)

Fot.2 Paluch koślawy

    

   
 • palce młotkowate, młoteczkowate i szponiaste – deformacje palców w stawach międzypaliczkowych i śródstopno-paliczkowych

Fot.3 Deformacje palców od 2 - 5

        

   
 • metatarsalgia - dolegliwości bólowe zlokalizowane w przodostopiu w okolicy głów kości śródstopia. Ból jest najbardziej odczuwalny podczas stania, chodzenia i biegania
 • zapalenie przyczepu rozcięgna podeszwowego z pojawieniem się ostrogi piętowej – bóle pięty poważnie ograniczające stanie i chodzenie
 • zmiany w tkankach miękkich stopy:

  - nagniotki (odciski) pojawiające się głównie na grzbietowej stronie palców, w przestrzeniach międzypalcowych oraz pod głowami kości śródstopia

  - modzele na podeszwowej stronie stóp w okolicy przodostopia

  - zapalenie pochewek ścięgnistych

  - zapalenie kaletek maziowych

  - wrastające paznokcie

  - żylaki, itp.

Z badań przeprowadzonych przez Klinikę Ortopedii w Lublinie i Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego (obecnie IPS) wynika, że procent osób ze stopami wrażliwymi wzrasta wraz z wiekiem i tak, w wieku 24 lat - 51% kobiet miało stopy zniekształcone, u 40-letnich - 63%, a u kobiet powyżej 50 lat aż u 80% zaobserwowano deformacje stóp. Skoncentrowanie się na problemach stóp kobiet nie oznacza, że stopy wrażliwe nie występują wśród mężczyzn, jest to jednak zjawisko o znacznie mniejszej skali.

Wymagania obuwia dla stóp wrażliwych.

Bolesne zmiany zachodzące w stopach łączą się najczęściej z wiekiem. Znacząca część osób starszych, szczególnie kobiet, ma stopy wrażliwe. Osobom tym należy pomóc w złagodzeniu bólu i ułatwić poruszanie się. Można to zrobić poprzez zaopatrzenie rynku w odpowiednie obuwie dla stóp wrażliwych.

Obuwie przeznaczone dla stóp wrażliwych powinno spełniać następujące wymagania:

 • wymiary wnętrza obuwia dostosowane do wymiarów stóp wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu przodostopia
 • szeroki i wysoki czubek pozwalający na swobodne ułożenie zniekształconych palców
 • materiały na wierzchy, podszewki i wyściółki obuwia o bardzo dobrych właściwościach higienicznych (przepuszczalność pary wodnej, sorpcja, desorpcja pary wodnej) i reologicznych (łatwość dostosowania do kształtu i wymiarów stóp)
 • uwzględnienie w konstrukcji obuwia szczególnie wrażliwych miejsc stopy - okolicy stawu palucha i V-go palca, podbicia, ścięgna Achillesa, kostki przyśrodkowej i bocznej oraz niestosowanie w tych miejscach łączeń materiałów, grubszych szyć, itp.
 • wykorzystywanie różnego rodzaju regulacji zapięć (gumy, sznurowania, rzepy, klamerki), co ułatwia wzuwalność obuwia i pozwala na dopasowanie buta do różnych wymiarów stóp
 • spody lekkie, elastyczne (łatwo zginające się na linii stawów śródstopno-paliczkowych); sprężyste, co umożliwia wytłumianie wstrząsów, jakie powstają w czasie chodzenia po twardym podłożu; na tyle grube, aby nie odczuwało się nierówności podłoża; o właściwościach przeciwpoślizgowych
 • w obuwiu damskim wysokość obcasa nieprzekraczająca 3,5 cm, a jego kształt zapewniający poczucie stabilności (pewności) w czasie poruszania się
 • miękkie wyłożenia wnętrza obuwia (np. materiał piankowy pod podszewką i wyściółką)
 • stosowanie elementów łagodzących odczucie bólu takich jak: pelota metatarsalna, wałek podpalcowy, podparcie sklepienia podłużnego stopy, które zmieniają korzystnie rozkład nacisków na podeszwowej stronie stopy, odciążając miejsca największych przeciążeń; elementy te mogą stanowić urzeźbienie podeszwy, podpodeszwy lub wkładki.
 • zakwalifikowaniu butów do grupy obuwia przeznaczonego dla stop wrażliwych decyduje jednak końcowa ocena konkretnego wzoru, prawidłowość jego rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i jakość wykonania.

ZNAK „OBUWIE NA STOPY WRAŻLIWE” – DOBROWOLNA CERTYFIKACJA OBUWIA

Dla producentów, którzy oferują obuwie na stopy wrażliwe Instytut Przemysłu Skórzanego przygotował znak „OBUWIE NA STOPY WRAŻLIWE”.

Powyższy znak należy do grupy znaków promocyjno – informacyjnych, które są „społecznym informatorem” dostarczającym klientom informacji o przeznaczeniu produktu dla specyficznej grupy użytkowników. Spełnia on również inne funkcje takie jak:

 • oznacza, że obuwie było poddane badaniom i certyfikacji w niezależnej jednostce
 • jest pewnego rodzaju gwarancją solidności kupieckiej producenta
 • informuje o wysokiej i stałej jakości wytworzonego produktu
 • stanowi element promocji i umocnienia pozycji producenta na rynku
 • jest argumentem w negocjacjach handlowych na rynku krajowym i zagranicznym
 • stanowi zachętę do zakupu wyrobu.

Pozwolenie na stosowanie znaku przyznaje Komisja ds. oceny obuwia na stopy wrażliwe i cukrzycowe działająca w IPS (Kraków).

W celu otrzymania opinii o obuwiu na stopy wrażliwe i pozwolenia na stosowanie znaku należy przedłożyć w IPS w Krakowie:

 • jedną parę obuwia w danym wzorze (w przypadku obuwia damskiego w rozm. 37, w przypadku obuwia męskiego w rozm. 42). W niektórych przypadkach jeżeli istnieje potrzeba wykonania badań użytkowych należy dostarczyć do laboratorium trzy pary obuwia w danym wzorze, ale o tym poinformuje członek komisji oceniającej obuwie po obejrzeniu obuwia
 • jedną sztukę kopyta, na którym wykonano wzór (w przypadku obuwia damskiego w rozm. 37, w przypadku obuwia męskiego w rozm. 42) oznaczonego odpowiednim symbolem
 • atesty higieniczności materiałów zastosowanych na wierzchy i wyściółki obuwia
 • opis technologiczno – materiałowy wzoru obuwia ()
 • w niektórych przypadkach poszczególne elementy obuwia, ale o tym poinformuje członek komisji po obejrzeniu obuwia
 • pismo zlecające wykonanie badań i oceny obuwia wraz z wypełnionym oświadczeniem dot. materiałów, z których wykonano obuwie. Wzór pisma i oświadczenia –

Nasz Instytut dokonuje takiej oceny w oparciu o opracowane w ramach interdyscyplinarnych prac badawczych wymagania stóp wrażliwych.

KONTAKT:

mgr Małgorzata Janocha

tel.: (+48) 12 25 54 248

e-mail: mjanocha@ips.krakow.pl

 

 

Galeria