poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Wykorzystanie hydrolizatów kolagenowych do przygotowania otoczek nasion rzepaku zwiększających odporność na suszę

 
           

 

                                                                                                 

„Wykorzystanie hydrolizatów kolagenowych do przygotowania otoczek nasion rzepaku zwiększających odporność na suszę.” – COLL-RAPE
„New treatment for rape seeds based on collagen hydrolysates, in order to increase the drought resistance of the rape seedling.” – COLL-RAPE

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru 2/2016 Inicjatywy EUREKA.

 

Celem projektu COLL-RAPE jest opracowanie nowego materiału i technologii powlekania nasion rzepaku, w celu zwiększenia ich odporności na suszę. Projekt zakłada wykorzystanie hydrolizatów kolagenowych z odpadów garbarskich. Zaprojektowana otoczka ma wspomagać wzrost roślin rzepaku poprzez poprawienie warunków wilgotnościowych w okresie kiełkowania nasion.

Należy podkreślić pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań na środowisko naturalne poprzez zagospodarowanie odpadów z przemysłu uznawanego za najbardziej „agresywny”. Opracowany jednocześnie w projekcie materiał otoczki jest produktem naturalnym, biodegradowalnym, zatem korzystnym dla środowiska.

Skład konsorcjum międzynarodowego:

 • SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL (PSRO) - Rumunia
 • National Institute of Research & Development for Textile and Leather (INCDTP)– Leather and Footwear Research Institute Division (ICPI) - Rumunia
 • University of Agronomic Science and Veterinary Medicine (USAMV) – Rumunia
 • National Institute for R&D in Chemistry and Petrochemistry (ICECHIM) - Rumunia
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi – Polska
 • Pestila II Sp. z o. o. Sp. k. – Polska

Lider krajowy:

 • Pestila II Sp. z o. o. Sp. k. - Polska

Kierownik projektu – mgr inż. Magdalena Lasoń - Rydel tel.+48 42 25 36 120,
mail: m.rydel@ips.lodz.pl

Okres realizacji: 
2018-01-01 do 2020-12-30

Galeria