poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Zakład Technologii Garbarskich i Inżynierii Materiałowej

Działalność Zakładu Technologii Garbarskich i Inżynierii Materiałowej obejmuje:

1. Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie:

- innowacyjnych, proekologicznych technologii wyprawy skór przeznaczonych na różne asortymenty;

- aplikacji i oceny jakości środków pomocniczych dla garbarstwa;

- metod modyfikacji i badań modyfikowanych materiałów skórzanych oraz skóropodobnych;

- wielofunkcyjnych materiałów skórzanych i tekstylnych;

- funkcjonalnych układów materiałowych;

- oceny funkcjonalności i jakości użytkowej wyrobów;

- materiałów kompozytowych, polimerowych w tym biodegradowalnych;

- polimerycznych substancji biocydowych;

- technologii biostabilizacji materiałów;

- syntezy chemicznej;

- utylizacji, recyklingu oraz przeróbki odpadów przemysłu skórzanego i innych.

2.    Opracowywanie struktury i poziomu wskaźników potrzebnych do oceny wyrobów i materiałów przeznaczonych dla przemysłu skórzanego i pokrewnych.

3.    Zgłaszanie patentów i wzorów użytkowych z zakresu innowacyjnych technologii badawczych.

4.    Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez m.in. publikacje naukowe i branżowe, udział w kongresach, krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, zjazdach, targach.

5.    Opracowywanie wniosków projektowych, badawczych i badawczo-rozwojowych składanych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów i programów.

6.    Współpraca naukowa w ramach sieci i konsorcjów krajowych i zagranicznych.

7.    Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego.

8.    Doskonalenie kompetencji i poszerzania wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej.

9.    Opracowywanie i opiniowanie projektów norm dla nowych wyrobów.

Zakres usług:
1.    Wdrażanie oraz udział i pomoc w rozpowszechnianiu prac naukowo-badawczych zakładu.

2.    Sporządzanie opinii, ocen oraz ekspertyz na potrzeby instytucji publicznych i prywatnych w zakresie wyprawy skór, właściwości i jakości półfabrykatów skórzanych i różnych asortymentów skór gotowych oraz użytkowania wyrobów skórzanych i skóropodobnych.

3.    Udzielanie pomocy autorskiej przy uruchamianiu w przemyśle nowych rozwiązań technologicznych.

4.    Szkolenia z zakresu zakładu.

 


KONTAKT:

Kierownik Zakładu:

dr inż. Zbigniew Olejniczak
tel. (+48 42) 25 36 122, fax (+48 42) 657 62 75
mobile: 517 056 542
e-mail: z.olejniczak@ips.lodz.pl
 

Galeria